Искать в Видео, Пользователи, События, Аудио и Blogs Поиск

Bulgarian Presbyterian Church|Bulgaria

GOD IS LOVE - БОГ Е ЛЮБОВ- DIO E' AMORE-하나님은 사랑 이십니다 -БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ-Ο Θεός είναι Αγάπη - אלוהים הוא אהבה - DIOS ES AMOR - GOTT IST LIEBE -


Мои Молитвы

Скъпи братя и сестри, Обръщам се към вас с призив да се молим за Христина Николова Иванова! Тя е |далее

Участие в Молитве

Объявления

My Blog

«назад

Разпускане и освобождаване от военна духовна служба и значението на служите

May 26, 2012

1,510 Просмотров
     (1 Оценка)

Разпускане и освобождаване от военна духовна служба и значението на служителят

 

Слава на Бога , нека Бог да благослови всички братя и сестри в Господа Исуса Христа,които са на духовна служба при Бога.Защото духовното служения пред Бога е едно важно дела и опазването на територията на Господа.

Малко хора познаваме,какво значи да си служител на Бога?Мнозина не мога да осъзнават,че в света е обявена война,която няма спирка до края на живота.Когато не познаваме позицията и не знаем,с кого имаме работа идва и заблудата , даже и на истинските служители на Бога.

Какво значи служител? Служител е лице,което работи , извършва дадена работа,услуга на дадено лице наречен НАЧАЛНИК,който е предоставил някакви задължения да изпълнява , да извършва.Упълномощен,да представлява НАЧАЛНИКА /Царе, Правителства, Държави, Управителя,Председателя,Шефа,Фирмата  и т.н.

Ние сме служители на Бога и Негови поклонници.Защо казвам така и кой са тези хора? Служители са онези,които работят , за Божията кауза независимо те дали са в църквата,у дома , на улицата , на път,сред компания,изпратени с мисия да изпълняват дадено поръчение  и т.н.

Хората ни наричат такива,Словото на Господа нарича служител онзи ,който слугува на своите братя и сестри в Господа.Поема сам отговорност да служи на Бога.Хората ни наричат също служители на Бога,когато ние показваме християнски живот.

Ние сме родени,да бъдем истински посланици и служители на Бога,ако приехме образ на слуга,както и нашият Господ Исус Христос е казал.

Ние от денят,който приехме Христа се наричаме такива и сме определени да служим и да слугуваме на Бога.

Божият слуга е непрекъснато по нападение,борби,подигравки и хулене.Божите служители не са обичани от този свят,както и не могат да бъдат приети като такива.

Божият слуга покланяйки се на Бога предизвиква бунт,паника сред околните.

Божият слуга или служител е наречен и ВОЕНЕН НА ХРИСТА ,защото е приет ,като войник в армията на Господа и той воюва срещу поднебесната сила на нечестието.

Във една война можем да видим,че не само слугите на воюващите се страни страдат,но и невинни души,като прибавим ,жени,деца,старци,инвалиди,млади и стари.

Отдръпването си от позиция,като войник,означава предателство и врага те взима за пленник,а не за свободен.

Желанието си да бъдеш свободен на територията на врага е непосилно и невъзможно,защото ние живеем в този свят,а този свят  лежи в лукавият и така ти не можеш да избегнеш тези неща.

Ти приемаш или да служиш на Бога или просто да се предадеш сам и повече ти не можеш да живееш на свобода.

Мнозина християни си мислят,а така даже и служители,че да освободим даден брат или сестра от църквата не е проблем.Това би значило да подариш на врага си доброволни пленници.Това в днешно време е реалност и факт.А след време и самите тези,които предадоха тези пленници на врага сатана са станали и те доброволци на плена на врага.

Бог няма да счете за невинен онзи,който е предал неправомерно брата или сестрата си на врага сатана.Той ще понесе голямо наказание и осъждания от царя на царете.

Войника,който е влезнал доброволно ,като служител на Бога длъжен е да не остави врага да влезе на негова територия,даже ако се наложи да даде живота си за останалите,както Исус Христос.За тези,които устояват Бог е обещал венеца на живота.

Бог ни е призовал на добро и правда , за това КАТО ПАЗИТЕЛИ НА БОЖИТЕ ДОБРИНИ,НА НЕГОВАТА СЛАВА И МОГЪЩЕСТВО НА БОГА НЕКА ДА БЪДЕМ КАТО ХРИСТА , ДА НЕ ДОПУСНЕМ НИТО ЕДИН ДА ЗАГИНЕ,НО ДА ОПАЗИМ ТАЙНАТА НА ВЯРАТА В ГОСПОДА!

Който стане предател,той сам ще понесе наказанието си както Юда Искариотски.

А сега нека да разгледаме внимателно библейски значението на думата,местата , за които се споменава в библията и да погледнем,че това е важно нещо пред Бога.

 /3 Цар.10: 1. И Савската 1 царица, като чу, че Соломон се прочува като служител на Господното име, дойде да го опита с мъчни за нея въпроси.

-Хората от света търсят в християнина нещо,което да бъде отличително.Соломон е наречен Божи служител,защото се е поучавал в Господното име и Словото на Господа дава мъдрост,сила и могъщество.Царе и управители на този свят,чудят се на мъдростта на християните,на любовта и поклонението си пред бога.

Савската царица чу ,но не е присъствала на делата на Соломон и за това тя е решила да извърви един дълъг път ,за да чуе и да се увери в мъдростта на Соломон.Соломон е наречен Служител на Господното име ,заради мъдростта си , която Бог е дал на него.

Бог дава дарби на човека,за да служим на Бога и да бъдем използвани в Божият дом всичките дарби и таланти в нея.Света непременно ще чуе за мъдростта , за служенето ни , когато ние правилно започнем да се поклоним на Бога.

Правилното поклонение пред Бога е с ДУХ И ИСТИНА  , защото такива иска Отец.

 Йоан 4: 23. Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му.

Това значи,че ние сме на правилният път.Ние не се нуждаем от одобрението си на човек ,за да се наричаме СЛУЖИТЕЛ,ако започнем да слугуваме ние вече сме служители на Господ Исус Христос.

Мат.20: 26. Но между вас не ще бъде така; но който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител;

Мат.23: 11. А по-големият между вас нека ви бъде служител.

Мар.9: 35. И като седна, повика дванадесетте и каза им: Който иска да бъде пръв, ще бъде от всички последен и на всички служител.

Мар.10: 43. Но между вас не е така; а който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител;

И вижте само,какво представяне на Христос има ;/Който е голям да ви бъде служител  или преведено на прост език СЛУГА!

Нещо,което народите не могат да го разберат и да проумеят.Служението си започваме от СЛУГИНСТВОТО,А НЕ КОГАТО САМИ СЕ ВЪЗДИГАМЕ! Защото може да стане така,че като сами се въздигаме ,да стане така ,че да паднем.

Войника на Господа е Господен Слуга ,верен за служене по всяко време.

Християнството е различно от всички религии.Християнството не е религия ,а е живот.

Христос  даде живота си за всичките,само Той стана слуга на всички,прие греховете на целият свят и тогава Бог Отец го превъзвиши и стана по голям от всяко име дадено на небето и на земята.

Ние виждаме , че Господ слезна от небето и стана слуга за нас,пострада заради нас,за да ни доведе при  Бога.

Ис.53: 5. Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, и с Неговите рани ние се изцелихме.

6. Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път; и Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.

7. Той беше угнетяван, но смири Себе Си, и не отвори устата Си; Както агне водено на клане, и както овца, която пред стригачите си не издава глас, Така Той не отвори устата Си.

Погледнете в тези думи ; Пострада ,наранен,понасящ,наказан,угнетяван,заклан!

Това е служението на един истински служител.Кой може да го понесе.

Ние непрекъснато се осъждаме , обвиняваме , но има други,които довеждат други лица до духовна смърт.Срам и позор за такъв служител.

Не бих обвинил лице ,което нарича себе си служител,ако той лично вече е имал срещата си с Бога и е получил тази титла служител.

Защото този,който получи служението си от Бога е Истински служител,а не този,който получава служението си от човеците.Въпреки ,че може да стане и така.

Еф.3: 7. на което станах служител според Божията благодат, - дар, който ми е даден по действието на Неговата сила.

Кол.1: 25. на която аз станах служител, по Божията наредба, която ми бе възложена заради вас, да проповядвам напълно словото на Бога,

Нека погледнем това . Ап.Павел  стана служител ; По благодат-Наредба ; Действието на Неговата сила – Да проповядва напълно словото на Бога.

Интересното тук ,че имаме няколко основни причини,за да бъде Божи служител.

За това искам да кажа,че избирането на някой да бъде служител става единствено само от Бога,по действието на Святият Дух и в служение на Бога.

От друга страна може да се случи и това да се каже;-Ще му покажа,колко много ще пострада заради името ми.

Друг начин да стане лице Божи служител може да стане,като вземе решение.Такова решение по времето на Исус Христос можеше да се случи,ако иска някой да бъде гонен и преследван,д бъде бичуван и т.н. За онова време да страдаш , заради Бога това се считаше се за подвиг и силен мъж.Човек,който приема за личба живота на страданието си за Бога.За това в онова време не всеки можеше да реши и да вземе такова решение по пътят на страданието.

Дея.9: 15. А Господ му рече: Иди, защото той ми е съд избран да разгласява Моето име пред народите и царе и пред израилтяните;

16. защото Аз ще му покажа, колко много той трябва да пострада за името ми.

Пътят на СВЕЩЕНОСЛУЖЕНИЕТО  не избираме ние ,а Господ Исус Христос.

Това е мисията на служителят,даже ако е свързано със страдание.

Интересното е в това,че мнозина християни,приемат,че ако някой страда ,заради Христа е ПРОКЛЕТ!

Това широко разбиране се разпространява в съвременната християнска църква.Лица които не познават Словото,Божията воля достигат до тези изводи.

Образа на Христос е страдащ,наказан,гонен,преследван,хулен,бит, оплюван,отвращаващ, непочитан,разпнат всеки ден,убивани ............ и т.н и т.н. А от друга страна е свързано със слава,почит,хвала,радост,свобода,святост,ща стие,благополучие. Това,което света и хора,които не познават християнството или които си нагаждат християнството презират страдащите в Христа и ги ненавиждат.

Днешното християнство е модерно,пълни със заблуди и трудно приемат волята на Бога. През живота си и своето служение мога да кажа,че срещнах християни,които са Богоборци с етикет ХРИСТИЯНИН.

Виждал съм християни,които с всички сили и средства търсят начин да опетнят името на Христос,братята и сестрите,църкви,общества,служители и са приети от друга страна ,като ПОБЕДИТЕЛИ  в църквата,въпреки,че върху тях лежи проклетията .

Имал съм такива ученици в семинарията ,където бях преподавател. Разказите и проверките , които направиха  бяха поразителни от многобройното число на победителите-богоборци !

Християнството , ученичеството се приема само онези,които страдат,като Христа,а не онези,които оставиха да погине , не само църквата , но и собствения си живот съсипват. Виждали ли сте , как християни предава братята си на ДС и  цели семейства напускат домовете си,а някои отидоха завинаги в Божието царство-поминайки се?Аз , да! Картината никак не е добра! Бях ученик и млад проповедник в  Баптистката църква в гр.Лом и се грижех за един пастор Петър Трашлиев . Той беше бит от ДС и докато не го осакатиха и не му взеха и имота,и здравето не се спря ДС да го преследва и гони.

Той беше и на фронта на през втората световна война.Като пастор е помагал не малко,бил е и в затвор,като заложник. След освобождението на България 1944 г. Той се верна в града,където повярва в Господа гр.Лом.Но през 1948 година , започна Пасторски процес и осъдиха  много пастори и влезнаха в затвора,сред затворените и той.Какво искам да кажа;-Пастора е полезен само тогава,когато държавата го ползва,след това мямат нужда от тях.

Освен това всички пастори и църкви създават една от най-великите Конституции на България ВЕЛИКОТЪРНОВСКАТА ,която е призната , като най-добрата на всички времена за България.Да и точно тези,който създадоха и помогнаха на България , всички те влезнаха в затворите.

Освен това,какво да кажем,че гонение на християните продължи и след 1989 година след промените , наречен преход към демокрация,в който  преход България не може да пеходи,да измине до днешната година 2012 , теория има ,но не и практика и видима промяна.

За това исках да кажа,че неутвърдените духовни служители,не познавайки и не вкусили от СВЯТИЯТ ДУХ  са станали врагове на кръста.Казвам това,тъй като познавам не малко хора такива,които и днес 21 век с триумф са приети и радостни в прегръдките на църквата богоборците.

Един цитат от Евангелски проповедници ; НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА ГИ ОСЪДИМ,НЕКА ГОСПОД ДА ГИ ОСЪДИ,АКО СЕ ПОКАЯТ НЕКА СИ ОСТАНАТ В ТОВА СЛУЖЕНИЕ И ГИ ПРИЕМАМЕ ТАКИВА КАКВИТО СА ,НЕКА ГОСПОД ДА ГИ ОСЪДИ,НИЕ НЕ СМЕ СЪДИИ.

Тогава защо поискаха досиетата да бъдат отворени? За да покажеш,че си по милостив от Бога! Да няма, да ги осъдим,но няма да бъдат сред нас в това служение,нека си останат миряни и се смирят пред Бога.

Вълкът- агне !  За да пасуват ,отговора е един – ВЪЛЦИ СА ! И ГАРГА НА ГАРГА ОКО НЕ ВАДИ !

Хрстос пострада от религиозните Юдей,а не толкова от Римляните !  Църквата най-много пострада от вълците- с овчи кожи,а не полкова от света.

Света ни гони,преследва,но когато ние не сме служители на Бога ,а предатели тогава мястото ни не е в Божият дом.

Пс.110: 6. Очите ми ще бъдат над верните на земята, за да живеят с мене; Който ходи непорочен в пътя, той ще ми бъде служител.

И така нека да преминем към същността на темата си.

Библията поставя ,че лице което ходи непорочно в пътят на Господа е Божи служител . Непорочността и живота в Бога довежда до вечни благословения.Когато ние служим на Бога вярно,Бог ни издига и поема мислия със нас и ни предоставя служение,което ние трябва да довършим.

Спомням си за един мой приятел,как Бог го избра за служител.Това което ми разказа.

Един ден , както се е молил дойде Христос при него и му каза,че иска да отиде и да изпълни Неговата воля и да благовества.Така започна благовестието си по цяла България.Като създаде повече от 70  църкви и постави и служители в нея да проповядват Божието слово.Самите църкви и пастори не бяха съгласни с него да отваря нови църкви и за това непрекъснато му пречеха през цялото служение.Предизвикаха даже и гонение от властите,но той продължавал да работи,докато не посегнаха на домът ,семейството и цялата фамилия и за това е бил принуден да напусне бащиният си дом.Наглостта на някой достигат и до там,че посягат и върху живота на собствените си братя и сестри в Господа.

Войника е войник даже и сам да бъде.Бог може и от камъните да издигне чада на Аврам. Бог е определил всеки служител да се бори , тъй като битката не е на човека а на Господа единствено остава ние да не напуснем територията,за която Христос вече спечелил със собствената си кръв.

От страни всички сътрадаваме , така е,но когато дойде време да сме гонени ,май се случва така,че бягаме.

Служителят – Бог сам си го избира а не човек.За това ,казваме,че който е против този служител той е против Бога.

Деян.5: 39. но ако е от Бога, не ще можете го повали. Пазете се да не би да се намерите и богопротивници.

Нека знаем,че човек не може да вземе нещо върху себе си ако не му е дадено от небето това служение.

Йоан 3: 27. Иоан в отговор рече: Човек не може да вземе върху си нищо, ако не му е дадено от небето.

Познавайки божието слово ни се дава по голям шанс да опознаем Бог и Божиите дела.

Мнозина човеци казват нямат страх от Бога , нагли и вършат безаконие без граници,но само Бог е този,които може да промени всичко в тези хора,като им даде страх .

Поглеждайки в псалом 14 виждаме тази истинска картина на тези безбожни хора; Псалом   14

1. (По слав. 13). За първия певец. Давидов псалом. Безумният рече в сърцето си: Няма Бог. Поквариха се; сториха развалени дела; Няма кой да прави добро.

2. Господ надникна от небесата над човешките чада За да види, има ли някой разумен, Който да търси Бога.

3. Всички се отбиха от пътя, заедно се развратиха; Няма кой да прави добро, няма ни един.

4. Без разум ли са всички, които беззаконствуват, Които изпояждат людете ми както ядат хляб, И не призовават Господа?

5. Тогава ги нападна голям страх; Защото Бог е в поколението на праведните.

6. Посрамихте намеренията на бедния; Господ, обаче, му е прибежище.

7. Дано дойде от Сион избавление на Израиля! Когато Господ върне Своите люде от плен, Тогава ще се зарадва Яков, ще се развесели Израил.

-Стахът от Господа липсва и не искат да служат на Бога.Бог иска изцяло ние да се променим , и да направи нещо ново в себе си,а това е да се отдадем на Бога ,да се покаем и да променим живота си за Исус Христос. Ние не можем да останем,като тези невярващи хора,ние не можем да се съгласим с този свят ,ако искаме да бъдем слуги на Всевишният Бог. Бог е силен и мощен,ще даде страх на всеки,който не иска да се поклони на Бога.И тога ще го търсят,но дано не попаднат в ръцете на Бога,когато е  разгневен.

За това е добре да осъзнаем,че Божият служител не се отказва от Бога ,не се променя,но е страдащ служи на Бога. Бог е неговата сила и подкрепа,

Силата на служителят е в силата на Бога и в Божието упование.Защото сам Бог е казал никак няма да те оставя и никак няма да те забравя . Да точно това е което Божите хора уповават,че те не са изоставени от Бога,ако и да имат за малко изпитание.

Евр.13: 5 защото сам Бог е рекъл: "Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя";

Има време за всичко и Бог знае ,как да пази и охранява своите служители,които Той праща със специална мисия по света.

Ис.41: 9. Ти, когото взех от краищата на земята, И повиках от най-далечните й страни, И ти рекох: Ти си Мой служител, Аз те избрах, и не те отхвърлих,

Ис.42: 1. Ето Моят служител, когото подкрепявам, Моят избраник, в когото благоволи душата Ми; Турих Духа Си на него; Той ще постави правосъдие за народите.

Бог е силен и скъпоценен и Той е който ни избира и знае,кой е най подходящият за Неговото дело.

Важното е Бог да направи избора си,да те подкрепи ,да благоволи,да тури от духа си в теб  и да те изпрати за служение в този свят.

За това ние трябва да знаем,всеки какво служение има в този свят и какво Бог е наредил , чрез него да стане.Противници винаги ще има,но трябва ли други служители на Бога да са противници на своите събратя,които Бог е изпратил в този свят.Считам,че не трябва! Или си с Бога или си със Сатана.По плодовете ги ще ги познаем.

„Помни това, Якове, И Израилю, защото си Ми служител; Аз те създадох; Мой служител си; Израилю, няма да бъдеш забравен от Мене”- Как звучи този стих,който казва :Аз те създадох;Мой служител си!?

Това значи лично създание и собственост на Бога,която не може да се отнеме и разруши.Аз не мога да направя нещо,ако нямам нареждане от Бога.Ние правим това ,което Бог иска от нас.

Интересното ,че има такива служители,които категоризират служението на Бога ,като Прекалено и Досадно ,а същевременно искат да бъдат и служители на Бога без служение, да командват и да се изпълняват техната воля,а не волята на Бога. Това е често и постоянно явление в днешната съвременна църква.Невярващи да ръководят църквата.

Убеждават,че не е така,даже кажват Бог е спрял да говори. Но не всичко е така,защото той е казъл ;Деян.2: 17. "И в последните дни, казва Бог, ще излея от Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Юношите ви ще виждат видения, И старците ви ще сънуват сънища;

18. Още и на слугите Си и на слугините Си ще изливам от Духа Си. В ония дни ще пророкуват.

19. И ще покажа чудеса на небето горе, И знамения на земята долу, - Кръв и огън, и пара от дим;

20. Слънцето ще се превърне в тъмнина, И луната в кръв, Преди да дойде великият И бележит ден Господен.

21. И всеки, който призове името Господно, ще се спаси".

Когато прочитам тези думи много добре разбирам,че Бог и днес , в този час, сега в момента продължава да работи,защото са последни дни и няма да спре ,така както човеците искат Бог да замълчи.

Особено ако имаме Святият Дух в себе си трябва да разберем всичко това,че Бог говори и трябва да приемем неговото слово ,като суверенно и днес.

Ис.44: 26. Който потвърждавам думата на Своя служител, И изпълнявам изявеното от Моите пратеници; Който казвам за Ерусалим: Ще се насели, И за градовете на Юда: Ще се съградят, И Аз ще възстановя разрушеното в него;

В тези редове виждаме,че Бог изпълнява Словото си изговорено от Неговите служители,но желанието му не е само до тук,но да се пресели и да възстанови разрушеното от разрушителят – сатана.

Съграждането или изграждането на една личност не става за един ден,но Бог може и за част от секундата да промени всеки еди от нас.Бог има търпение , ние  нямаме търпение към изпълнение на Словото Му .Искаме колкото се може по скоро да стане  и да бъде изпълнено всичко.

Ако Бог бързаше , днес нито една душа не може да бъде спасена.Разрушеното се изгражда много по трудно,от колкото да се започне една нова сграда да се построй. В разрушеното има много неща,които се изчистват и трябва да се изхвърля.оставя се това ,което се преценява,че може да издържи,като се подлага на ново изпитание.

Никак не е лесно да сглобиш отново ,това което е унищожено и съсипано.

Помислете си тук,за една страна,която е премахнала армията си и защитата си,колко е лесно да бъде нападната и завладяна без никакви съпротивление.Днес точно това се случва в църквите , в душите ни , а Бог иска да се пресели в нас и да заживеем  един полезен живот в победа и вяра в Господа Исуса.

Ис.49: 3. И рече ми: Ти си Мой служител, Ти си Израил, в когото ще се прославя.

Признаването ни от Бога,като Негово притежание и служители непременно ще дойде и този момент,когато Бог ще иска да заработим за Него. Разбира се , никой господар не държи слугите си без да работят или да му свършат дадена работа. Те трябва да печелят ,но и да допринасят за печалба,за да има за тях и за останалите от неговото владение.

Ние сме слуги на Бога и той иска ние всеки ден да печелим ,а не да губим нито средства , нито служители,нито от неговите инвестиции,както и да не бъдем и безполезни слуги на Бога.

Неговото присъствие и преселване сред нас ще накара всички работници и служители да работят като в един. Помислете си , когато работодателят е сред Вас , когато сте на обекта.Абсолютно всички работници работят усърдно и са едниномислени ,порада простата причина,заради  страха от господаря си,уважение,да го впечатлят,че са добри работници и т.н. Присъствието на работодателя предоставя повече приход,за всичките и всички имат от изобилие.

Всеки работник иска да бъде благословен,подкрепен от работодателят си,защото като бъде похвален ще получи непременно награда.Така е при християните,като трудещи се работейки чакаме наградата си от своя господар и венеца на правдата и вечен живот.

Ис.49: 5. Сега, прочее, говори Господ, Който ме създаде още от утробата за Свой служител, За да доведа пак Якова при Него, И за да се събере Израил при Него, - (Защото съм почтен в очите на Господа, И моят Бог ми стана сила)

Има едно прекрасно нещо ,ако ти знаеш,че си призван за служение на Бога.Избора,който Бог прави още в утробата на майката.Апостол Павел също цитира тези думи на пророк Исая.Колко е прекрасно е да знаем,че сме спасени и избрани съсъдове на Бога.Избора на Бога е винаги точен има цел да събере Израелския народ при Бога. Ти не си ли част от Израелският народ? И ето,че словото на Господа на силите е достигнало до теб да ти каже,че ти си избран съсъд на Бога и те иска да работиш за Него и да събереш Божият народ за Бога.

Прекасно нещо е да имаме тази увереност от Бога, за да се докоснем до Божието царство всеки ден. Да събереш народ бунтовен е много трудно.Спомнете си пророк Еремия,какво стана,когато изобличаваше народа и царя.Живота му беше в опасност,преследван и непрекъснато наказан ,заради думите на Бога. Това не се ли случва и днес по същият начин? Опитай се да обединиш  Божият народ в едно,казвам ти бартко и сестро ще те разкъсат независимо,колко си духовен.

Даже да идеш и да им кажеш; Така ми каза Бог!.......... Тези думи ще им се струва пазни и няма да ти обърнат внимание на думите,но непременно ще ти приготвят яма ,както на пророк Еремия,да дойде Господ да те спаси или ще те разпнат,като Исус и когато викнеш,с подигравки ще кажат ;ХО,ХО да видим дали ще дойде Илия   т.е.   Исус да му помогне и ако е угоден на Бога нека Господ да го спаси.

Каква е разликата от онова време до сегашното? Сега е по страшно,тъй като знаейки по лесно ще те умъртвят,та дано остане Божието Царство за тях.

Да освободиш Божият служител от длъжност,означава да поемеш ,проклетията на онези,чиито е греха! Ако сам избягаш Бог ще те намери,защото за Бог е всичко едно няма разлика ден и нощ.Пс.139: 12. То и самата тъмнина не укрива нищо от Тебе, А нощта свети като деня; За Тебе тъмнината и светлината са безразлични.

Ис.50: 10. Кой измежду вас се бои от Господа И слуша гласа на Неговия служител, Но ходи в тъмнина и няма светлина? Такъв нека уповава на името Господно, И нека се обляга на своя Бог.

Така пророк Исая споменава кой се бои от Господа ? Точно в това е проблема на съвременната християнска църква , липсва страх от Бога,не че не разбират Божията воля,напротив,те знаейки намразват самият Бог и гонят и Неговите служители.Но ходейки в тъмнина има опасение ,че може да се случи нещо много оасно нещо за тях,че могат да разгневят Госода на Силите и да ги накаже вечно.Но този страх няма го в всичките и за това сиха ни насочва да разберем,че е добре да се обърнем към Бога и да уповавам на името на нашият Бог , не на себе си,защото ние не можем да направим нищо,както не можем да постигнем нищо сами борейки със свои собствени сили.

Ис.53: 11. Ще види плодовете от труда на душата Си и ще се насити; Праведният Ми служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за Него, И Той ще се натовари с беззаконията им.

Исус понесе греховете на целият свят,понасяйки и бичувания и лишения и така Той , бе за кратко време отстранен от Божието присъствие на Отца. Разбирайки ,че Бог Отец няма работа с грях и за това,той слугувайки на народа греха падна върху него.

Мат.12: 18. "Ето Моят служител, Когото избрах, Моят възлюбен, в Когото е благоволението на душата Ми; Ще положа Духа Си на Него, И Той ще възвести съдба на народите.

Така,че този,когото прободоха ,Той ще ги осъди и ще потърси отговорност от всеки един.Мнозина не искат да Го приемат,но само се позамислете,когато го видите,идвайки като съдия,който ще накажа всички непослушни.О бих искал да кажа,да не бъдеш един от тях,за да получиш съдбата на наказанието си и на греха си ,тогава как ще се оправдаеш пред Бога. Не знам,но това ,което зная,че всеки ще даде отчет пред всемогъщият Бог.

Лук.16: 13. Никой служител не може да служи на двама господари; защото или ще намрази единия и другия ще обикне, или ще се привърже към единия а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона.

Съвременно служение,да бъдем с Господа, но и със света,да не би да изпускаме нещо. Освен всичко това опитваме се да си играем с Господа . Опитваме се да бъдем служители на Бога и на греха и претендираме за праведност пред Бога.

Мнозина хора са се опитвали в днешни дни да бъдат двулични .Помислете си за една фирма където бихте работели,и ако изкарайте служебна тайна какво ще стане с теб или продадеш проекта на една фирмата,преди продукта да е излезнал на бял свят.Тогава може да се случи най-страшното да напуснеш работа,да те осъдят и да върнеш парите ,труда,който е изразходен по-проекта,а може да се окаже,че си в не състояние , което би значило в най-лошият случай затвор.

По същият начин се случва с хората,които са предатели,доносници или противници на Бога. Винаги съм казал , ВРАГОВЕТЕ НА БОГА СА И МОИ ВРАГОВЕ. Когато някой руши царството на Бога,тогава няма ,за какво повече да говоря с този човек,да споделяме или да вършим,каквато и да е била работа.

Мнозина не могат да осъзнават,че приятелството със света е вражда срещу Бога. Ние можем да опознаем Бога само тогава,когато му се отдадем напълно и започнем да общуваме с Него.Тясната връзка и общуване с Господа ни дава възможността да се доближим до Бога,да му се предадем и да получим силата и авторитета на Бога.

Врага непрекъснато напада,хули,наранява Божите служители,за това ние трябва непрекъснато да сме будни.Както казах и преди никак не е лесно да живеем в този свят , когато той е порочен,пълен с грехове и покварен.

Нека да разделим природата , планетата земя от самият свят. 1 Йоан 5: 19. Знаем, че ние сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия.

След ,като света лежи в лукавия,какво можем да очакваме добро от него. За това и Словото ни казва,че ние имаме един по различен свят,където сме граждани на това царство.

 Евр.11: 14. А ония, които говорят така, явно показват, че търсят свое отечество;

15. и ако наистина, така говорейки, са имали в ума си онова отечество, от което бяха излезли, намерили биха случай да се върнат.

16. Но на дело желаят едно по-добро отечество, сиреч, небесното; затова Бог не се срамува от тях да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град.

Тази е нашата надежда и вяра в Господ,която чакаме цял живот.За това ние в този свят имаме непрекъснато борба за цял живот,защото отивайки в този свят ,намирайки се ние не сме защитени.Но когато дойде истинското,благословеното и бъдем с Господа ще получим онова , от което ние се нуждаем и сме очаквали цял живот,а именно в лоното на Отца.

Дея.4: 27. Защото наистина и Ирод и Понтийски Пилат, с езичниците и Израилевите люде, се събраха в тоя град против Твоя свет служител Исуса, Когото си помазал,

Деян.4: 29. И сега, Господи, погледни на техните заплашвания, и дай на Своите слуги да говорят Твоето слово с пълна дързост,

30. докато Ти простираш ръката Си да изцеляваш и да стават знамения и чудеса чрез името на Твоя свет служител Исуса.

Света непрекъснато е настроен да бъде срещу всяко нещо , наречено свято,то иска да го поквари,да убие,да унищожи и премахне от този свят. Света е обединен в едно срещу Бога. Те имат свой си Бог на този свят и те му се покоряват не искат да слушат никого,на никого не искат да му се подчиняват и всичко опетняват . За това ние не можем да вървим в този свят заедно,нито с неговият модернизъм,нито с неговата поквара.Всеки ,който иска да живее в този свят остава опетнен от него.

В дея. 4:27,виждаме обединение на духовници,политици,царе и управници на този свят срещу Господ Исус Христос.За това става въпрос.

По времето,когато започнаха промените в България,казах на мнозина наши братя да не допуснат църквата да се политизира,да не влезнат пасторите в църквите,да не приемат тяхната покана,защото това е една уловка на света и те непременно ще разрушат църквата от вътре и ще стане така ,че църквата на Господ Исус Христос ще се пръсне.

Разбира се,че не ме послушаха,но почти от цялата страна всички духовни лидери и водачи са се настроели срещу мен , за това изказване.Но какво се е случило? Само след няколко години църквата от вътре се унищожи и се съсипа ,заради такива слепи водачи политизирани,които ме взеха за враг,а не за брат в Господа.

Така независимо всичко , факт е,че църквата е отпаднала,защото ние я модернизирахме,политизирахме,извършваме промени с цел света да ни хареса.

Браво,станахме едно със света,но не с Бога.Поколонихме се на мамона ,но не и на Бога.

Кои разпнаха Исус , не ли религиозните водачи,които станаха слепи водачи – политици жални и жалки за политическа и религиозна власт.

Предателите станаха герой,а колко убити семейства,интернирани имало , а и сега има ,но са отделни случай и не са се покаели и са се обърнали от своите си грехове.

Слепи водачи,къде тръгнахте.Света ви тачи,но не и Бога. Пророкувате,но не ,чрез духа на Господа. Защото осъдихте фарисейте , а сами ги издигнахте и ги направихте Ваши герой,спасители на Вашето време.О,слепи водачи , до къде ще доведе всичко това,ако не до решението на Божият дом.

Премахнахте служителите , които истински са се покланяли , а сте назначили и сте помазали, светски хора за пастори , мъжеложници , за да бъдат типично на самите вас.

Библията ще Ви осъди,защото вместо да превържете раните на наранената, за което сте задължени,вие дадохте жертва в името на вашата клауза.Освободихте пазителите и служителите на Словото и поставихте ваши хора,които да ви гъделичкат. О ,неразумни вместо да издигнете олтари вие готовите ги съборихте , а сега очаквате да издигнете нови ,но не на Бога , а на мамона. Но вашият край скоро ще дойде и няма да задреме,казва Господ.

Деян.26: 16. Но стани и се изправи на нозете си, понеже затуй ти се явих, да те назнача служител на това, че си Ме видял и на онова, което ще ти открия.

Помислете си за тези думи,които ап.Павел казва ; Да те назнача за служител..........

Служителят трябва да известява своята опитност с Бога,а не политическите си пристрастия.Докато ап.Павел е бил с Фарисейте той е гонил и преследвал църквата , ама от ревност и непознаване на Спасителят ,но от денят когато той се срещна с Христа , той е е променил.Ние познава Исус , но не искаме да благовестваме Словото на Бога ,а онова,което религиозните водачи ни предават.

Как ще приемате лице,което казва,АЗ СЪМ ХРИСТИЯНИН !  Обаче не принадлежи към дадена деноминация? Това лице се срещна с Христос и познава Неговото Слово и предава директно.

Никак няма да го харесваме,защото той не е с нас , не ни слуша,ще промени обществото в което ние живеем и му нареждаме и сме ги ослепили.Опасност грози такива водачи на деноминации,а не на християнството.

Заплашвания винаги ще има,но и краят им ще дойде скоро.

Еф.3: 7. на което станах служител според Божията благодат, - дар, който ми е даден по действието на Неговата сила.

Кол.1: 25. на която аз станах служител, по Божията наредба, която ми бе възложена заради вас, да проповядвам напълно словото на Бога,

 

-Има възможност за нас да станем служители на Бога,ако приемем Неговата благодат и чрез силата на Святият Дух да излезем и да благовестваме за Бога.Това е свидетелството ,което ние трябва да имаме, да станем служители на Бога,Божията сила и мощ да се изяви,чрез нас.Има лица,които са избрани по Божията воля и те не могат да избягат от призванието си да благовестват.Това се е случило и със Йон,Еремия,Ап. Павел те са доказателство за това . Ние не можем да направим нищо против Бога, но с Бога ние можем всичко,даже и мъртви да възкресим.

Евр.8: 1. А от това, което казваме, ето що е смисълът: Ние имаме такъв първосвещеник, Който седна отдясно на престола на Величието в небесата,

2. служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек.

Бог поставя служители за себе си,но да не забравим,че и сатана има свой служители , които ги поставя за негово удобство в Божият дом.Но както виждаме техните дела са хулителни и Бог не ги одобрява , за това сам Господ с словото на устата си ,ще ги осъди и ще ги унищожи.

Но слава на Бога,че ние човеците сме временни , служители тук на земята.Но Исус Христос остава завинаги служител и първосвещеник за нас и Бога .Защото Бог него е поставил в своя храм завинаги.

Бих искал да попитам : Лесно ли е да се освободи  и разпусне служител от Военна духовна служба,и кой може да освободи ? Нека сами да си отговорим на този въпрос!

 

*малка светлина в тунела