Искать в Видео, Пользователи, События, Аудио и Blogs Поиск

Bulgarian Presbyterian Church|Bulgaria

GOD IS LOVE - БОГ Е ЛЮБОВ- DIO E' AMORE-하나님은 사랑 이십니다 -БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ-Ο Θεός είναι Αγάπη - אלוהים הוא אהבה - DIOS ES AMOR - GOTT IST LIEBE -


Мои Молитвы

Скъпи братя и сестри, Обръщам се към вас с призив да се молим за Христина Николова Иванова! Тя е |далее

Участие в Молитве

Объявления

My Blog

«назад
<1  567 9>

Prayer make in cross tv from sms bible international center Italy

Sep 17, 2012

2,087 Просмотров
     (1 Оценка)

Молитвените нужди , които се предоставят на  смс  библия - Италия / Международен смс библейски център/ ще бъдат приложени и в крос.тв .

Ако сте в Италия можете да получавате библейски стихове всеки ден безплатно ако имате мобилни карти на Уинд или Тим .

 

Изпрати смс или се обади за Уинд на номер. 0039 3663 211 578 или на Тим 0039 331 854 67 87 с текст : SMS BIBLIA SI   ,за да получаваш  или  SMS BIBLIA NO  , за да спреш смс библията.

СМС БИБЛИЯ се праща на следните езици : Български , Италиански , Английски , Руски  и Румънски  . Всеки може да направи своят избор . Ако няма оферта специялна смс се праща на Италиански език .

English

Prayer needs to be provided to SMS Bible - Italy / International SMS Bible Center / will be applied in kros.tv.

If you are in Italy you can get Bible verses each day for free if you have mobile card  and Tim Wind.

Send sms or call the number on the Wind. 0039 3663 211 578 or Tim 0039 331 854 67 87 with text: Bible SMS SI to receive SMS BIBLIA NO  for  stop sms bible.

Bible SMS sends the following languages​​: Bulgarian, Italian, English, Russian and Romanian. Anyone can make their choice. If no offer Special Weapon SMS is sent to the Italian language.